Sửa tin đăng

Nếu đăng tin xong và thấy bài đăng của mình còn thiếu sót thì bạn có thể cập nhật 1 cách dễ dàng bằng cách vào phần Thành viên -> Danh sách tin đăng . Bạn có thể sửa cả tin đăng Đã duyệt và Tin đăng đang duyệt.

Click vào nút Sửa tin của tin mà bạn muốn sửa. Một số tin không có nút này sẽ không được phép sửa.

sửa tin đăng đã duyệt
Quản lý tin đã duyệt click vào Sửa tin hoặc biểu tượng cây viết trên trang giấy trên thiết bị di động

Tương tự đối với tin đăng Đang duyệt bạn cũng có thể thay đổi dễ dàng. Tin bị từ chối duyệt sẽ không được sửa

sửa tin đăng đang duyệt
Tin đăng có nút Sửa tin sẽ được phép sửa, tin đăng Không duyệt sẽ không được sửa

Sau đó bạn có thể thay đổi hầu như tất cả thông tin về bài đăng của mình sao cho đầy đủ và đúng nhất

sửa lại thông tin bài đăng
Cập nhật đầy đủ để đăng tin hiệu quả bán và cho thuê nhanh hơn

Sau khi hoàn thành việc cập nhật thông tin bạn phải ghi lý do sửa tin bao gồm sửa những phần nào để BQT duyệt nhanh hơn

cập nhật nội dung tin đăng lý do
Ghi lý do sửa để được duyệt nhanh hơn, nếu không sẽ bị từ chối duyệt. Click vào xem trước để xem trước tin tránh nhầm lẫn phải sửa lại thêm lần nữa

Sử dụng tính năng Xem trước để xem tin đăng của bạn sẽ hiển thị như thế nào sau khi Sửa để tránh những thiếu sốt. Sau đó click vào Cập nhật để gửi.

Nếu thành công 1 thông báo sẽ hiển thị

thông báo cập nhật thành công

Khi đó bài cập nhật của bạn sẽ vào trong danh sách Tin đăng đang duyệt. Nếu là tin Đã đăng thì sẽ hiển thị Tin gốc và biểu tượng bút chì. Còn nếu tin đăng mới sẽ không có tin đăng gốc

danh sách tin đăng đang sửa
Danh sách bài sửa sẽ hiển thị trong Tin đăng đang duyệt

Bây giờ bạn chỉ cần đợi để BQT phê duyệt bài đăng của bạn. Nếu bài đăng của bạn vẫn trong trạng thái Đang duyệt thì bạn có thể cập nhật lại nội dung không giới hạn số lần

Quy định khi sửa bài:

  • Nội dung bài đăng không được khác hoàn toàn so với tin đăng gốc, giống như đăng 1 tin khác thay cho tin hiện tại
  • Việc sửa tin là không giới hạn số lần tuy nhiên sửa quá nhiều lần mà không đúng yêu cầu BQT sẽ từ chối duyệt và bạn cũng không thể sửa tin đó
  • Nếu chúng tôi phát hiện việc spam tin đăng hoặc sửa tài khoản của bạn có thể sẽ bị khóa