Thông tin tài khoản

Để xem thông tin tài khoản và cập nhật thông tin tài khoản các bạn vui lòng vào User -> Tài khoản

truy cập trang quản lý tài khoản
Truy cập vào phần quản lý tài khoản

Thông tin tài khoản bao gồm 

  • Ảnh đại diện: Hiển thị trong các bài đăng và trang cá nhân của bạn, click để upload hình mới thay đổi
  • Tên tài khoản: Nằm cạnh ảnh đại diện và hiển thị tên trong tin đăng của bạn
  • ID tài khoản: Số thứ tự thành viên của bạn trên muanhatructuyen.vn
  • Trang cá nhân: Link đến trang cá nhân của bạn, mặc định sẽ không hiển thị với khách nếu bạn là chính chủ hoặc chưa xác định
  • Lượt up: Tổng số lượt up tin còn lại
  • Lượt đăng: Tổng số lượng đăng tin còn lại
  • Danh hiệu: Nhóm người dùng
  • Ngày tham gia: Ngày bạn đăng ký tài khoản trên muanhatructuyen.vn
xem thông tin tài khoản chi tiết
Thông tin tài khoản

Trang tổng quan quản lý thông tin tài khoản bạn có thể xem và thay đổi

xem thông tin tài khoản
Tổng quan tất cả thông tin tài khoản

Bạn có thể đổi hầu hết các thông tin bao gồm cả số điện thoại, click vào biểu tượng thay đổi để thay đổi Số điện thoại nếu cần. Đa số các thông tin đều không bắt buộc. Sau đó nhấn nút Cập nhật để thực hiện

cập nhật thông tin tài khoản
Tự giới thiệu sẽ hiển thị trong trang cá nhân của bạn để mọi người biết tới

1 thông báo thành công sẽ hiển thị

thông báo cập nhật thành công
Cập nhật thông tin tài khoản thành công
đổi số điện thoại mới
điền số điện thoại mới nếu muốn đổi số điện thoại

Trang cá nhân của bạn sẽ hiển thị những thông tin tương ứng với thông tin bạn đưa ra

thông tin trang cá nhân
Thông tin trang cá nhân