Đổi mật khẩu

Để thay đổi mật khẩu mới các bạn cần phải nhớ được mật khẩu cũ, hoặc nếu quên mật khẩu thì sử dụng tính năng Quên mật khẩu để lấy lại tài khoản và đồng thời thay đổi mật khẩu mới.

Trước tiên các bạn truy cập vào User -> Quản Lý hoặc Tài khoản

truy cập trang đổi mật khẩu
Caption

Sau đó chọn phần Đổi mật khẩu nhập mật khẩu cũ và 2 ô mật khẩu mới trùng nhau, để chắc chắn vui lòng click vào biểu tượng ổ khóa để xem mật khẩu đã đúng chưa tránh việc gõ nhầm hoặc lỗi tiếng Việt

đổi mật khẩu mới
Điền thông tin mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu cũ

1 thông báo việc thay đổi mật khẩu thành công sẽ hiển thị

thay đổi mật khẩu thành công
thành công

Bây giờ bạn sẽ đăng nhập tài khoản của mình bằng mật khẩu mới