Thiết lập quyền riêng tư

Thiết lập quyền riêng tư giúp bạn tùy chọn việc hiển thị thông tin cũng như nhận thông báo qua email hoặc thông báo trên muanhatructuyen.vn.

Trước tiên các bạn vào User -> Tài khoản

truy cập thiết lập quyền riêng tư
truy cập vào thiết lập quyền riêng tư

Sau đó từ menu chọn Quyền riêng tư

thiết lập quyền riêng tư
Caption

Tại đây các bạn có thể thiết lập từng quyền riêng tư của mình, mỗi thiết lập đều có giải thích thông tin để lựa chọn, bật tắt bằng cách click vào nút Toogle ngay bên cạnh. Thiết lập sẽ tự động được lưu lại