Quy trình duyệt tin đăng của muanhatructuyen.vn như thế nào

Muanhatructuyen.vn lấy chất lượng tin đăng làm đầu để cung cấp cho người dùng những thông tin, hình ảnh, video đúng sự thật có lợi cho tất cả các bên. Vì thế chúng tôi cũng kiểm duyệt rất kỹ càng trước khi đưa lên website. Quy trình đăng tin, duyệt tinh được thực hiện như sau

Bước 1. Người dùng đăng tin, gửi thành công

Tin đăng sẽ được đưa vào danh sách Tin đang duyệt(Tin mới) bạn có thể xem trong phần quản lý tin đăng. Sau khi gửi bài thành công, thành viên có thể sửa lại tin đăng của mình đầy đủ chính xác hơn để được duyệt nhanh hơn. Ngoài ra bạn có thể xóa tin đăng nếu nó chưa được duyệt.

Bước 2. Quản trị viên sẽ duyệt tin đăng

  • Nếu tin đăng đúng yêu cầu, sẽ được phê duyệt đưa lên website, 1 thông báo sẽ được gửi cho bạn(có thể tùy chọn). Bạn đã đăng hoặc cập nhật tin đăng thành công!. Ngoài ra bạn cũng có thể xem và sửa lại tin đăng của mình chuyển tới Bước 4.
  • Nếu tin đăng không đúng yêu cầu, quản trị viên sẽ ghi chú lỗi đồng thời thông báo tới bạn chuyển tới Bước 3, trường hợp xác nhận tin đăng spam lừa đảo, chúng tôi sẽ xóa tin đăng hoặc cấm thành viên đăng tùy vào mức độ. Trường hợp sửa tin quá nhiều lầm không hợp lý, sẽ bị từ chối duyệt.

Bước 3: Người dùng sửa lại tin đăng theo ghi chú của Quản trị viên

Nếu tin đăng bạn chưa đúng yêu cầu hoặc thiếu thông tin cần thiết, thì bạn cần phải sửa lại tin đăng theo ghi chú của quản trị viên. Để sửa tin đăng bạn có thể click vào thông báo hoặc vào phần quản lý tin đăng. Sau khi sửa thành công, tin đăng của bạn tiếp tục vào trong danh sách Tin đang duyệt và quay trở lại Bước 2

Bước 4: Người dùng chỉnh sửa lại thông tin bài đăng đã đăng thành công

Sau khi đăng thành công và xem lại bạn thấy hình ảnh thông tin chưa đúng hoặc chưa hợp lý có thể chỉnh sửa lại các thông tin đầy đủ chính xác hơn. Sau khi sửa và lưu thành công, 1 tin đang duyệt(Cập nhật) sẽ được tạo ra và chuyển tới Bước 2.

  • Khi sửa nên ghi rõ lý do sửa và những thông tin đã sửa để được duyệt nhanh hơn
  • Tin gốc sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn hiển thị bình thường.
  • Trong trường hợp bạn thấy thông tin chưa hợp lý mà chưa được duyệt kịp thời, có thể tạm Ẩn tin cho tới khi nó được duyệt và Hiện tin ra.
  • Nếu tin đăng sửa được phê duyệt, nó sẽ cập nhật thông tin vào Tin đăng gốc và đưa lên website
  • Bạn cũng có thể xóa tin đăng sửa nếu nó chưa được duyệt